شماری از مردم ایتالیا پرچم اتحادیه اروپا را آتش زدند

در سایت نارین موزیک مطلب شماری از مردم ایتالیا پرچم اتحادیه اروپا را آتش زدند مشاهده می کنید
شماری از مردم ایتالیا در پی عصبانیت از عدم ارائه کمک کافی به کشورشان پرچم این اتحادیه را به آتش کشیدند.
ممنون بابت بازدید از سایت narinmusic نارین موزیک